راهکارها و توانمندی های گروه شرکت های فرنیرو  
 
شرکت مهندسی فرنیروی شرق با پیشینه درخشان بیش از یک دهه کار و تلاش در بیشتر بخش ها گوناگون صنعت برق ایران در راستای تخصصی تر کردن خدمات مهندسی و محصولات، با تاسیس و مشارکت چهار شرکت تخصصی دیگر گروه شرکت های فرنیرو را بنیان نهاد. اکنون این گروه در چهار زمینه زیر به ارایه راهکار و خدمات تخصصی می پردازد.
 
  • شبکه های رادیویی و سیستم های مخابراتی
  • شبکه های فیبر نوری و فناوری اطلاعات
  • سرویس های فیبر تا خانه (FTTH)
  • کنترل و اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق