انتخاب مودم فیبر نوری مناسب
در هنگام خرید مودم فیبر نوری (ONT) حتما باید به نوع تجهیزات سرویس دهنده مرکز مخابراتی که ONT شما درشبکه آن قرارمی گیرد دقت کنید. تنظیمات ONT باید با OLT مرکز انجام پذیرد. همچنین باید به تعداد درگاههای مودم نیزبر اساس نیازتان دقت نمایید . لزوما مودم فیبر نوری باید درگاه فیبر نوری یا همان آداپتور فیبر نوری را داشته باشد. در مودم های هواوی این درگاه زیر مودم ودر مودم های فایبرهوم و یوتل درگاه فیبرنوری پشت مودم قراردارد. سایر درگاههای مودم اینها هستند:
  • درگاه تلفن , یک و یا دو عدد با نام, (TEL)  (VOIP)  و یا (phone)
  • درگاه شبکه در اکثر مدلها دو و یا چهار عدد با نام (LAN)
  • درگاه USB
انتخاب پچ کورد مناسب
داخل منزل یا دفتر کار شما یک پریزیا باکس دیواری فیبر نوری (ATB) قراردارد. ONT باید توسط یک کابل رابط فیبر نوری که به آن پچ کورد فیبر نوری گفته می شود به ATB متصل گردد. انتخاب پچ کورد باید بر اساس نوع آداپتور روی ATB  و ONT باشد. این آداپتورها در دو نوع APC و UPC می باشند. رنگ آداپتور در این دو حالت متفاوت است . در صورتی که آداپتور روی پریز و مودم هردو آبی و یا هردو سبز باشند باید پچ کورد آبی به آبی و یا سبز به سبز تهیه شود. درصورتی که رنگها متفاوت باشند ,یعنی یکی آبی و دیگری سبز باشد باید پچ کورد آبی به سبز تهیه شود. در این حالت سر آبی باید به آداپتور آبی و سر سبز به آداپتور سبز متصل گردد. بسته به فاصله ATB  و ONT  پچ کورد با طول مناسب تهیه نمایید. از آنجا که فیبر نوری از جنس شیشه است در نگهداری پچ کورد و خمشهای آن دقت نمایید.
 اتصال پچ کورد به مودم
در پوش روی آداپتورها ی پریز و مودم  را بردارید . یک طرف آداپتورفیبر نوری یک شیار قراردارد. درپوش روی کانکتور پچ کورد را نیز بردارید. یک طرف کانکتوریک برجستگی قراردارد. دقت کنید برجستگی کانکتور پچ کورد باید داخل شیار قرارگیرد. حتما باید کانکتور به طور کامل داخل آداپتور گردد.دقت کنید درهنگام برداشتن درپوشها بویژه درپوش کانکتور پچ کورد سر کانکتور آسیب نبیند و یا با گرد و خاک و یا هرچیز دیگری آلوده نشود. 
راه اندازی مودم
مودم شما باید هم به برق و هم به فیبر نوری به روشی که گفته شد  متصل گردد. روی مودم تعدادی چراغ نشانگر قراردارد. هنگام اتصال به برق نشانگر POWER  روشن میشود. در صورتیکه پچ کورد فیبر نوری را درست متصل کرده باشید باید نشانگر PON  روی مودم روشن باشد. اگر اتصال فیبر نوری شما درست انجام نشده باشد نشانگر LOS روشن میگردد. در صورتیکه روی مودم شما خط تلفن راه اندازی شده باشد نشانگر TEL  (در مودم هواوی) و یا PHONE (در مودم فایبرهوم)  و VOIP (در مودم یوتل) روشن می شود. همچنین نشانگر WIFI و LAN  هنگام استفاده از وایرلس و یا کابل شبکه روشن می شود.
نشانگر رنگ چراغ حالت چراغ نتیجه اقدام لازم
POWER سبز پیوسته مودم روشن است  
PON سبز پیوسته اتصال فیبر نوری درست است. تنظیمات مودم صحیح است . سرویس FTTH بر قرار است.  
سبز چشمک زن اتصال فیبر نوری درست است.تنظیمات مودم انجام نشده و سرویس ندارید. با اپراتور خود(مخابرات)تماس بگیرید.
LOS قرمز چشمک زن افت زیاد درمسیر فیبر نوری وجود دارد . اتصال فیبر نوری صحیح نیست یا کابل فیبر در مسیر خود قطع می باشد. ابتدا اتصال پچ کورد را کنترل کنید در صورتیکه LOS هنوز روشن است با اپراتور خود (مخابرات)تماس بگیرید.
TEL ,VOIP,PHONE سبز پیوسته تنظیمات تلفن روی مودم انجام شده و بوق تلفن دارید.  
سبز چشمک زن (در حالتی که گوشی تلفن روی تلفن باشد)مشکل در تنظیمات تلفن روی مودم با اپراتور خود(مخابرات)تماس بگیرید.
سبز چشمک زن تلفن درحال استفاده است. کارکرد عادی است.