پروژه کارخانه زشک، نصب، راه اندازی و اجرای شبکه (اکتیو و پسیو) و اجرای شبکه فیبرنوری با سرپرستی مهندس مهدی خطیبی و همکاری آقای احمد جانی ( تکنسین شبکه پسیو )

تصاویر پروژه کارخانه زشک