پروژه نصب و راه اندازی اتاق سرور نفت زالپارس با سرپرستی و مدیریت مهندس سلطانی و مهندس خطیبی و همچنین اجرای شبکه فیبر نوری با همکاری مهندس امین صیامی و احمد جانی

تصاویر پروژه نصب و راه اندازی اتاق سرور نفت زالپارس