پروژه برج آرمان ، نصب و راه اندازی و اجرای شبکه (اکتیو و پسیو)، تست و آزمایش فیبرنوری

تصاویر پروژه برج آرمان