گزیده سوابق شرکت کارآفرینان سازه و نیرو (وابسته به گروه شرکت های فرنیروی شرق)
الف – مخابرات و فیبر نوری
ردیف عنوان پروژه سال اجرا کارفرما خلاصه پروژه
1 نگهداری شبکه فیبر نوری BACK BONE تابعه مایکروویو تربت حیدریه 1385-1388 شرکت مخابرات
خراسان رضوی
بازدید , رفع عیب دوره ای ,رفع قطعی اضطراری , باز سازی مسیر های فیبر نوری بک بن تابعه مایکروویو تربت حیدریه به طول 600 کیلومتر بین شهری و 2000 کیلومتر TX
2 نگهداری شبکه فیبر نوری BACK BONE تابعه مایکروویو سبزوار 1387 -1389 شرکت مخابرات
خراسان رضوی
بازدید , رفع عیب دوره ای ,رفع قطعی اضطراری , باز سازی مسیر های فیبر نوری بک بن تابعه مایکروویو سبزوار به طول 700کیلومتر بین شهری و 1500کیلومترTX
3 تغییر مسیر فیبر نوریBACK BONE مسیر مشهد– رباط سفید 1387 معاونت نگهداری
و بهره برداری مخابرات
خراسان رضوی
کابل کشی فیبر نوری جهت تغییر مسیر به علت عملیات احداث باند دوم محور مشهد  - تربت حیدریه به طول 40 کیلومتر در نقاط مختلف و عملیلات  برگردان روی مسیر جدید و مفصلبندی
4 فیبرنوری دوربینهای نظارتی محور مشهد – تربت حیدریه 1387 اداره کل پایانه های حمل ونقل خراسان رضوی کابل کشی و مفصلبندی فیبر نوری 12 کر خاکی جهت ارتباط دوربینهای کنترل جادهای به طول 50 کیلومتر در نقاط مختلف محور مشهد – تربت حیدریه
5 بازسازی فیبر نوری
BACK BONE مشهد- نیشابور
1387 معاونت نگهداری
و بهره برداری مخابرات
خراسان رضوی
اصلاح فیزیکی مسیر فیبر نوری BACK BONE  مشهد – نیشابور به طول 120 کیلومتر
6 اجرای فیبر نوری در TXهای مخابرات خراسان رضوی 1385-1390 شرکت مخابرات خراسان رضوی اجرای فیبر  نوری هوایی مخابرات  زرمهر به طول 8 کیلومتر,  مخابرات همت آباد به طول 2 کیلومتر , فیبر نوری هوایی مخابرات رزگ به طول 16 کیلومتر , فیبر نوری مرکز برس به طول 12 کیلومتر , فیبر  نوری خاکی مرکز صفی آباد به طول 5 کیلومتر
7 شبکه فیبر نوری
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
1388 انفورماتیک
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
نصب OCDF ها و عملیات فیوزن و تست پس از اجرا و تحویل شبکه فیبر نوری درساختمانهای  پردیس دانشگاه تریت معلم سبزوار
8 فیبر نوری پادگان قائم
 تربت حیدریه
1389 لشکر 77 ثامن الائمه کابل کشی فیبر نوری , مفصلبندی و نصب OCDF , فیوژن و تست
9 مفصلبندی فیبر نوری
مخابرات نیشابور
1389-1392 مدیریت مخابرات نیشابور مفصلبندی و رفع خرابی , فیوژن وتست در نقاط مختلف روستایی نیشابور
10 فیبر نوری, شبکه و مرکز تلفن و پیجینگ  کارخانه پرین بتن 1390 شرکت پرین بتن آمود کابل کشی , عملیات فیوژن و تست فیبر نوری , خرید و نصب تجهیزات و راه اندازی اتاق سرور , تحویل شبکه در ساختمان اداری , راه اندازی مرکز تلفن سانترال , اجرای سیستم پیجینگ در 5 زون کارخانه پرین
11 فیبر نوری زندان تربت جام 1390 اداره کل زندانهای
  استان خراسان رضوی
کابل کشی , مفصلبندی و آزمایش و تحویل فیبر نوری زندان به مخابرات تربت جام به طول 3000 متر فیبر نوری
12 فیبر نوری کارخانه کاشی زرین 1391 مدیریت مخابرات
تربت حیدریه
کابل کشی , مفصلبندی و آزمایش و تحویل فیبر نوری کارخانه کاشی زرین  به مرکز تلفن ولیعصر تربت حیدریه به طول 2000 متر فیبر نوری
13 فیبر نوری بیمارستان رازی
تربت حیدریه
1391 مدیریت مخابرات
تربت حیدریه
کابل کشی کانالی  , مفصلبندی و آزمایش و تحویل فیبر نوری  بیمارستان تامین اجتماعی  به مرکز تلفن سالاری تربت حیدریه به طول 4000 متر
14 فیبر نوری و شبکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه 1391 دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تربت حیدریه
طراحی ,تامین تجهیزات , اجرا ,تحویل و پشتیبانی شبکه فیبر نوری  بک بن و شبکه کامپیوتری  در 11 ساختمان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه- طراحی و راه اندازی سیتم تلفن (VOIP) IP
15 فیبر نوری شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت تربت حیدریه 1392 مدیریت مخابرات
تربت حیدریه
کابل کشی , مفصلبندی فیبر نوری شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت   به مرکز تلفن مدرس تربت حیدریه به طول 5000 متر
16 اجرای شبکه کابل میدان بار
 تربت حیدریه
1392 مدیریت مخابرات
تربت حیدریه
اجرای شبکه کابل مسی  و مفصلبندی کابل مسی میدان بار تربت حیدریه و اجرای کابل ارتباط میدان بار جدید با کافوی نوری به طول 6000 متر
17 فیبر نوری زندان تربت حیدریه 1392 اداره زندان تربت حیدریه خرید تجهیزات و توسعه فیبر نوری زندان تربت حیدریه به طول 2500 متر فیبر نوری
18 مفصل بندی فیبرنوری BACK BONE محورهای خراسان رضوی 1391-1392 قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاء- موسسه سماوات تست OTDR  قبل از اجرا , مفصلبندی فیبر نوری و آزمایش و تحویل اپتیکی فیبر نوری 12 کر, 24 کر و 48 کر در مسیر های زیر ساخت تایباد به قائن ( نقطه صفر مرزی ) تربت حیدریه به گناباد و سرخس به باجگیران
19 رفع خرابی فیبر نوری خط انتقال آب از سددوستی به مشهد 1390-1392 شرکت ری آب رفع خرابی و قطعی به صورت اضطراری در فیبر نوری کنترل ایستگاه های پمپاژ و شیر خانه ها و مخازن خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد
20 اجرای شبکه اداره آب و فاضلاب شهرستان زاوه 1392 اداره کل آب و فاضلاب خراسان رضوی خرید تجهیزات واجرای شبکه کامپیوتری و اتاق سرور اداره آبفا شهرستان زاوه
21 فیبر نوری کارخانه
مواد غذایی زشک
1393 کارخانجات زشک اجرای شبکه فیبر نوری و عملیات فیوژن و تست و تحویل شبکه  در مجتمع کارخانجات مواد غذایی زشک
22 کانال سازی فیبر نوری
BACK BONE
1393 مدیریت مخابرات
تربت حیدریه
اجرای کانال ارتباطی مسیر back bone  و استانی در میدان جهاد تربت حیدریه
23 فیبر نوری مجتمع فولاد سنگان خواف 1393 مجتمع فولاد سنگان  تجهیز و اجرای شبکه فیبر نوری فایر فایتینگ کارخانه کنستانتره  به طول 3000 متر فیبر نوری
24 فیبر نوری انبار نفت سنگ بست 1393 شرکت نفت زالپارس تکمیل شبکه فیبر نوری انبار نفت  سنگ بست به طول 2000 متر فیبر نوری
25 شبکه اداره راه وشهرسازی 1393 اداره راه وشهرسازی
تربت حیدریه
اجرای شبکه و اتاق سرور به همراه تامین تجهیزات در ساختمان جدید اداره راه وشهرسازی تربت حیدریه
26 مخابرات برج کیان سنتر 2 1393 مجتمع کیان سنتر نصب MDF و ترمینالهای مخابراتی برج کیان سنتر 2 برای 1000 شماره
27 فیبر نوری برج آرمان 1393 شرکت ستاره آرمان نصب اتصالات و پچ پنلها و عملیات فیوژن به تعداد 2000 کر باتست OTDRدر مجتمع تجاری اقامتی آرمان
28 فیبر نوری دانشگاه فناوری های نوین سبزوار 1394 دانشگاه فناوری های نوین سبزوار عملیات فیوژن و نصب تجهیزات شبکه فیبر نوری در پردیس دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار
29 فیبرنوری اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی 1394 شرکت پایا سیستم عملیات فیوژن و نصب اتصالات در شبکه فیبر نوری اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
30 شبکه فیبر نوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی 1394 پارک علم و فناوری خراسان رضوی طراحی، تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری  ساختمان جدید پارک به طول 1000 متر فیبرنوری و   500 نود شبکه
31 شبکه فیبرنوری برج ثامن الحجج 1394 شرکت فناوری های راهبردی آریاز عملیات فیوژن و نصب اتصالات در شبکه بک بن برج ثامن الحجج مشهد
32 شبکه فیبرنوری انبار نفت زال پارس 1394 شرکت نفت زال پارس طراحی، تامین تجهیزات، اجرا، آزمایش و تحویل شبکه فیبرنوری بک بن انبار نفت به مساحت 4 هکتار و طول شبکه 7000 متر فیبر نوری
33 فیبر نوری بیمارستان رضوی 1394  بیمارستان رضوی – واحد IT عملیات فیوژن و اجرای اتصالات و ترمینالهای فیبر نوری بیمارستان رضوی و  تست و تحویل شبکه
34 فیبر نوری مخابرات به پتروشیمی زال پارس 1394 شرکت نفت زال پارس یستر سازی و اجرای کامل فیبر نوری ارتباط انبار نفت و سایت پتروشیمی زال پارس به شبکه فیبر نوری مخابرات خراسان رضوی به طول 1500 متر فیبر نوری و تجهیزات اکتیو شامل SMUX,E1,LINE
35 عملیات فیوژن و رفع خرابیهای فیبر نوری جهت کارخانه قند تربت حیدریه , گمرک دو غارون , دانشگاه سما مشهد , حرم مطهر امام رضا (ع) , دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , بیمارستان امام خمینی بیرجند , پادگان بابا عباس خر م آباد,  پالایشگاه گاز سرخس , خط 2 قطار شهری مشهد, دانشگاه آزاد نیشابور
 
 
مشهد- خیابان احمدآباد – نبش ابوذر غفاری 21 – پلاک 185 –– واحد 1 – تلفن 38465859(051)
دپارتمان مخابرات : 09158691820
ب – کنترل و ابزار دقیق , اتوماسیون صنعتی
ردیف عنوان پروژه سال اجرا کارفرما خلاصه پروژه
1 طراحی و اجراء سیستم Loading/Unloading سوخت جزیره سیری 1390-1392 شرکت نفت فلات قاره ایران طراحی و اجراء سیستم کنترل DCS مبتنی بر PLCS7-400 Redundancy جهت کنترل و مانیتورینگ سیستم سوخت ATK , JP4 در جزیره سیری
2 راه اندازی سیستم اتوماسیون دراسکله های صادراتی میعانات گازی عسلویه 1388-1390 شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ Siemens به همراه Loop check , Function test در اسکله های صادراتی بندر پتروشیمی پارس عسلویه
3 راه اندازی سیستم برق و کنترل در چاه گاز 53 خانگیران سرخس 1388 شرکت نفت و گاز شرق اجراء و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ به منظور استحصال و بهره برداری چاه گاز ترش 6500 psi در منطقه گازی سرخس
4 راه اندازی سیستم تصفیه هوا در مجتمع غنی سازی اورانیوم نطنز 1387 سازمان انرژی اتمی راه اندازی سیستم HVAC بهمراه Loop check , Function test در ناحیه B2000 , A4000 سایت انرژی اتمی نطنز
5 راه اندازی سیستم اتوماسیون و ابزار دقیق در انبار نفت اصفهان 1386 شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی طراحی و اجراء سیستم کنترل DCS مبتنی بر PLCS7-400 Redundancy جهت کنترل و مانیتورینگ خطوط انتقال فرآورده های نفتی

جهت دانلود رزمه اینجا کلیک نمایید
 
تهران- خیابان سهروردی شمالی– خیابان هویزه غربی – پلاک 55–– واحد 7 – تلفن 88518316(021)
09120606680