رضا رضاپور مهدی خطیبی حامد رضا شوریان
مدیرعامل شرکت فرنیرو عضو هیات مدیره گروه شرکت های فرنیرو عضو هیات مدیره گروه شرکت های فرنیرو
 • مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
 • مدیریت مهندسی در شرکت متین
 • مدیریت پروژه های مخابراتی و سیستم های نظارتی در بخش نفت و گاز پارس فاز19
 • طراحی جزئیات بخش نفت و گاز پارس فاز 12
 • مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد
 • 12سال سابقه مدیریت اجرایی در بخش خصوصی
 • مدیر پروژه های شرکت فرانیر خراسان سال 1382 تا 1385
 • مدیر پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فیبرنوری Back Bone خراسان رضوی سال 1385 تا 1390 (سازه و نیرو)
 • مدیر پروژه های فیبرنوری و مخابرات در شرکت کارآفرینان سازه و نیرو سال 1390 تا 1395
 • دکترای مخابرات از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 • 12سال سابقه پژوهش و تحقیق در صنعت برق
 • تیم رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد
 • مهندس طراح سیستم های مخابراتی در شرکت مهندسی پژوهشی فرنیرو، بیمارستان امام خمینی تهران
 • مهندس طراح رادار درشرکت فراموج
 • مهندس ارشد در شرکت آی تک در زمینه فیبر نوری
 • معاونت طرح و برنامه در شرکت ساینا و نیروگاه های نیشابور و کازرون
 • کارشناس ارزیابی فناوری و شرکت های دانش بنیان در شرکت شرف(شبکه رشد فناوری)